Gắn kết đào tạo với doanh nghiệp

Gắn kết đào tạo với doanh nghiệp

Nhiều năm qua, Trường Cao đẳng Cần Thơ đã đẩy mạnh và đa dạng hóa nhiều hình thức hợp tác giữa nhà trường...
Tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo

Tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Trường Cao đẳng Cần Thơ hướng về miền Trung

Trường Cao đẳng Cần Thơ hướng về miền Trung

Đa dạng ngành nghề đào tạo

Đa dạng ngành nghề đào tạo

Linh động phương án xét tuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh

Linh động phương án xét tuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh

Trường Cao đẳng Cần Thơ và Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ công bố tuyển sinh năm 2020

Trường Cao đẳng Cần Thơ và Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ công bố tuyển sinh năm 2020

Băn khoăn đào tạo sư phạm

Băn khoăn đào tạo sư phạm

Thiết thực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Thiết thực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Trường Cao đẳng Cần Thơ hoàn thiện chương trình giảng dạy theo hướng thực tiễn

Trường Cao đẳng Cần Thơ hoàn thiện chương trình giảng dạy theo hướng thực tiễn