Thanh Hóa tăng cường quản lý thu chi tại các trường học - Bài 1

Thanh Hóa tăng cường quản lý thu chi tại các trường học - Bài 1

Thanh Hóa tăng cường quản lý thu chi tại các trường học - Bài 1

Thanh Hóa tăng cường quản lý thu chi tại các trường học - Bài 1

Xử phạt hàng loạt hiệu trưởng vì lạm thu

Xử phạt hàng loạt hiệu trưởng vì lạm thu

Xử phạt hàng loạt hiệu trưởng vì lạm thu

Xử phạt hàng loạt hiệu trưởng vì lạm thu

Nhiều trường ở Thanh Hóa bị phạt, hoàn trả cả trăm triệu đồng tiền xã hội hóa

Nhiều trường ở Thanh Hóa bị phạt, hoàn trả cả trăm triệu đồng tiền xã hội hóa

Nhà trường bị phạt 12 triệu đồng vì tổ chức CLB trong giờ chính khóa

Nhà trường bị phạt 12 triệu đồng vì tổ chức CLB trong giờ chính khóa

Nhà trường bị phạt 12 triệu đồng vì tổ chức CLB trong giờ chính khóa

Nhà trường bị phạt 12 triệu đồng vì tổ chức CLB trong giờ chính khóa

Tổ chức CLB học trong giờ hành chính, trường bị phạt 12 triệu đồng

Tổ chức CLB học trong giờ hành chính, trường bị phạt 12 triệu đồng

Chuyện lạ ở Thanh Hóa: Dạy, thu tiền học CLB trong giờ chính khóa

Chuyện lạ ở Thanh Hóa: Dạy, thu tiền học CLB trong giờ chính khóa

Tổ chức câu lạc bộ trong giờ chính khóa, nhà trường bị phạt

Tổ chức câu lạc bộ trong giờ chính khóa, nhà trường bị phạt

Phạt trường học 12 triệu đồng vì tổ chức CLB trong giờ chính khóa

Phạt trường học 12 triệu đồng vì tổ chức CLB trong giờ chính khóa