Tỉnh Quảng Ninh khen thưởng học sinh giành huy chương đồng Olympic Vật lý châu Á

Tỉnh Quảng Ninh khen thưởng học sinh giành huy chương đồng Olympic Vật lý châu Á

Việt Nam giành 4 Huy chương Vàng Olympic Vật lí Châu Á

Việt Nam giành 4 Huy chương Vàng Olympic Vật lí Châu Á

Việt Nam giành 4 Huy chương vàng Olympic Vật lý Châu Á 2018

Việt Nam giành 4 Huy chương vàng Olympic Vật lý Châu Á 2018

Việt Nam giành 4 huy chương vàng Olympic vật lý châu Á

Việt Nam giành 4 huy chương vàng Olympic vật lý châu Á

8 học sinh Việt Nam giành huy chương tại Olympic vật lý Châu Á 2018

8 học sinh Việt Nam giành huy chương tại Olympic vật lý Châu Á 2018

'Sao cô giáo cứ bắt cháu tôi tả bà tóc bạc?'

'Sao cô giáo cứ bắt cháu tôi tả bà tóc bạc?'

Tuyên truyền phòng, chống tội phạm công nghệ cao trong trường học

Tuyên truyền phòng, chống tội phạm công nghệ cao trong trường học