Bất ngờ với công nghệ ẩn chứa trong robot định vị, dò mìn do học sinh Quảng Ninh chế tạo

Bất ngờ với công nghệ ẩn chứa trong robot định vị, dò mìn do học sinh Quảng Ninh chế tạo

Thanh Hóa: Hiệu trưởng bị cảnh cáo vì cho học sinh nghỉ học đi giao lưu

Thanh Hóa: Hiệu trưởng bị cảnh cáo vì cho học sinh nghỉ học đi giao lưu

Cảnh cáo Hiệu trưởng cho học sinh nghỉ học để đi giao lưu

Cảnh cáo Hiệu trưởng cho học sinh nghỉ học để đi giao lưu

Thanh Hóa: Cho học sinh nghỉ học để đi 'giao lưu', hiệu trưởng bị cảnh cáo

Thanh Hóa: Cho học sinh nghỉ học để đi 'giao lưu', hiệu trưởng bị cảnh cáo

Thanh Hóa: Hiệu trưởng bị cảnh cáo vì cho học sinh nghỉ để thầy cô giao lưu

Thanh Hóa: Hiệu trưởng bị cảnh cáo vì cho học sinh nghỉ để thầy cô giao lưu

Cho học sinh nghỉ để thầy cô đi giao lưu, hiệu trưởng bị cảnh cáo

Cho học sinh nghỉ để thầy cô đi giao lưu, hiệu trưởng bị cảnh cáo

Cảnh cáo hiệu trưởng cho học sinh nghỉ học để giáo viên đi 'giao lưu'

Cảnh cáo hiệu trưởng cho học sinh nghỉ học để giáo viên đi 'giao lưu'

Kỷ luật hiệu trưởng cho học sinh nghỉ để thầy cô đi giao lưu

Kỷ luật hiệu trưởng cho học sinh nghỉ để thầy cô đi giao lưu

Cảnh cáo hiệu trưởng cho học sinh nghỉ để thầy cô đi giao lưu

Cảnh cáo hiệu trưởng cho học sinh nghỉ để thầy cô đi giao lưu

Học sinh Trường THPT Uông Bí đoạt giải Cuộc thi KHKT Quốc gia 2018

Học sinh Trường THPT Uông Bí đoạt giải Cuộc thi KHKT Quốc gia 2018

Xem xét kỷ luật trường tự ý đi 'học tập kinh nghiệm'

Xem xét kỷ luật trường tự ý đi 'học tập kinh nghiệm'

Vụ cho học sinh THPT nghỉ học: Nhà trường có đi Yên Tử

Vụ cho học sinh THPT nghỉ học: Nhà trường có đi Yên Tử