Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vụ xưởng may 'mọc' trong trường học

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vụ xưởng may 'mọc' trong trường học

Tĩnh Gia: Công ty T&M xây dựng cơ sở may trái phép trong trường học

Tĩnh Gia: Công ty T&M xây dựng cơ sở may trái phép trong trường học

Chấm dứt hợp đồng mượn mặt bằng, buộc tháo dỡ công trình vi phạm

Chấm dứt hợp đồng mượn mặt bằng, buộc tháo dỡ công trình vi phạm

Xưởng may không phép 'mọc' ngay trong trường học

Xưởng may không phép 'mọc' ngay trong trường học

Thanh Hóa: Xưởng sản xuất của công ty 'mọc' trong khuôn viên trường học

Thanh Hóa: Xưởng sản xuất của công ty 'mọc' trong khuôn viên trường học

Lạ lùng xưởng may mặc 'mượn' khuôn viên trường học hoạt động

Lạ lùng xưởng may mặc 'mượn' khuôn viên trường học hoạt động

Thông tin từ đường dây nóng

Tĩnh Gia (Thanh Hóa): 'Xẻ thịt' trường học cho công ty thuê làm nơi sản xuất

Tĩnh Gia (Thanh Hóa): 'Xẻ thịt' trường học cho công ty thuê làm nơi sản xuất

Thanh Hóa: Có 'bảo kê' cho xây dựng trái phép?

Thanh Hóa: Có 'bảo kê' cho xây dựng trái phép?