Kinh hoàng nam sinh lớp 10 bị bạn học đâm trong lớp

Kinh hoàng nam sinh lớp 10 bị bạn học đâm trong lớp

Nam sinh lớp 10 bất ngờ đâm gục bạn giữa lớp

Nam sinh lớp 10 bất ngờ đâm gục bạn giữa lớp

Học sinh lớp 10 dùng dao đâm bạn trong giờ ra chơi

Học sinh lớp 10 dùng dao đâm bạn trong giờ ra chơi

Nam sinh lớp 10 đâm bạn 2 nhát gục trong lớp

Nam sinh lớp 10 đâm bạn 2 nhát gục trong lớp

Hà Tĩnh: Mâu thuẫn cá nhân nam sinh dùng dao đâm bạn trọng thương

Hà Tĩnh: Mâu thuẫn cá nhân nam sinh dùng dao đâm bạn trọng thương

Nam sinh lớp 10 cầm dao đâm bạn cùng lớp bị thương

Nam sinh lớp 10 cầm dao đâm bạn cùng lớp bị thương

Nam sinh lớp 10 đâm bạn 2 nhát gục trong lớp

Nam sinh lớp 10 đâm bạn 2 nhát gục trong lớp

Hà Tĩnh: Nam sinh lớp 10 vung dao đâm bạn trọng thương tại lớp học

Hà Tĩnh: Nam sinh lớp 10 vung dao đâm bạn trọng thương tại lớp học

Hà Tĩnh: Nam sinh đâm bạn ngay trong lớp học

Hà Tĩnh: Nam sinh đâm bạn ngay trong lớp học

Em học sinh trả lại 30 triệu đồng cho người bị mất

Em học sinh trả lại 30 triệu đồng cho người bị mất

Tuyên dương em Nguyễn Xuân Đạt

Tuyên dương em Nguyễn Xuân Đạt