Nam sinh trả lại 5 chỉ vàng cho khách đánh rơi

Nam sinh trả lại 5 chỉ vàng cho khách đánh rơi

3 học sinh cùng trường 'ẵm' 8 giải học sinh giỏi tỉnh

3 học sinh cùng trường 'ẵm' 8 giải học sinh giỏi tỉnh

Nhặt được gần 15 triệu đồng, học sinh THPT Cẩm Xuyên tìm người trả lại

Nhặt được gần 15 triệu đồng, học sinh THPT Cẩm Xuyên tìm người trả lại

Tặng Giấy khen 5 học sinh trả gần 15 triệu đồng cho người mất

Tặng Giấy khen 5 học sinh trả gần 15 triệu đồng cho người mất

Nhặt được gần 15 triệu đồng, 5 học sinh Hà Tĩnh tìm người trả lại

Nhặt được gần 15 triệu đồng, 5 học sinh Hà Tĩnh tìm người trả lại

5 nam sinh trả lại gần 15 triệu đồng cho người đánh rơi

5 nam sinh trả lại gần 15 triệu đồng cho người đánh rơi

5 học sinh nhặt được gần 15 triệu đồng trả lại người đánh rơi

5 học sinh nhặt được gần 15 triệu đồng trả lại người đánh rơi