Nam sinh bị thầy giáo đánh tụ máu não đi học trở lại

Nam sinh bị thầy giáo đánh tụ máu não đi học trở lại

Học sinh lại bị đánh

Học sinh lại bị đánh

Thầy giáo thể dục bị 'tố' đánh học sinh tụ máu não

Thầy giáo thể dục bị 'tố' đánh học sinh tụ máu não

Thầy giáo tát học sinh tụ máu não phải nhập viện sẽ bị xử lý thế nào?

Thầy giáo tát học sinh tụ máu não phải nhập viện sẽ bị xử lý thế nào?

Đình chỉ thầy giáo tát học sinh tụ máu não, phải nhập viện

Đình chỉ thầy giáo tát học sinh tụ máu não, phải nhập viện

Thầy giáo bị tố tát HS nhập viện: Đình chỉ công tác, yêu cầu làm rõ

Thầy giáo bị tố tát HS nhập viện: Đình chỉ công tác, yêu cầu làm rõ

Đình chỉ thầy giáo thể dục tát học sinh nhập viện

Đình chỉ thầy giáo thể dục tát học sinh nhập viện

Quảng Ninh: Làm rõ thông tin giáo viên đánh học sinh

Quảng Ninh: Làm rõ thông tin giáo viên đánh học sinh

Đình chỉ công tác thầy giáo tát vào mặt học sinh

Đình chỉ công tác thầy giáo tát vào mặt học sinh

Tạm đình chỉ giáo viên tát học sinh, gián tiếp khiến nam sinh nhập viện

Tạm đình chỉ giáo viên tát học sinh, gián tiếp khiến nam sinh nhập viện