Đầu hè đã báo động tình trạng đuối nước trẻ em

Đầu hè đã báo động tình trạng đuối nước trẻ em

Ám ảnh 4 học sinh cùng lớp rơi vào vùng xoáy tử thần dưới sông Mã

Ám ảnh 4 học sinh cùng lớp rơi vào vùng xoáy tử thần dưới sông Mã

Tắm sông, 6 học sinh chết đuối

Tắm sông, 6 học sinh chết đuối

Thanh Hóa: Lại thêm một học sinh đuối nước thương tâm

Thanh Hóa: Lại thêm một học sinh đuối nước thương tâm

Thanh Hóa: 2 ngày, 5 học sinh bị đuối nước thương tâm

Thanh Hóa: 2 ngày, 5 học sinh bị đuối nước thương tâm

Hàng trăm người gạt nước mắt, tiễn đưa 4 học sinh đuối nước ở Thanh Hóa

Hàng trăm người gạt nước mắt, tiễn đưa 4 học sinh đuối nước ở Thanh Hóa

Bốn học sinh tử vong trên sông Mã: Bố ngã quỵ, mẹ gào khóc trong tuyệt vọng

Bốn học sinh tử vong trên sông Mã: Bố ngã quỵ, mẹ gào khóc trong tuyệt vọng

Tìm thấy 2 em học sinh bị đuối nước ở Bình Dương

Tìm thấy 2 em học sinh bị đuối nước ở Bình Dương

Nỗi đau xé lòng ngày tiễn đưa 4 học sinh đuối nước tử vong

Nỗi đau xé lòng ngày tiễn đưa 4 học sinh đuối nước tử vong

Ám ảnh đám tang 4 học sinh bị đuối nước ở Thanh Hóa

Ám ảnh đám tang 4 học sinh bị đuối nước ở Thanh Hóa

Thanh Hóa: Rủ nhau ra sông tắm, 4 em học sinh đuối nước thương tâm

Thanh Hóa: Rủ nhau ra sông tắm, 4 em học sinh đuối nước thương tâm

Tìm thấy thi thể 4 học sinh chết đuối trên sông Mã, Thanh Hóa

Tìm thấy thi thể 4 học sinh chết đuối trên sông Mã, Thanh Hóa

Thanh Hóa: 4 học sinh lớp 7 đuối nước thương tâm trên sông Mã

Thanh Hóa: 4 học sinh lớp 7 đuối nước thương tâm trên sông Mã

Bốn học sinh ở Thanh Hóa tử vong do đuối nước trên sông Mã

Bốn học sinh ở Thanh Hóa tử vong do đuối nước trên sông Mã

Thanh hóa: Tắm sông Mã, 4 học sinh đuối nước thương tâm

Thanh hóa: Tắm sông Mã, 4 học sinh đuối nước thương tâm

Thanh Hóa: Ra sông Mã tắm, 4 học sinh đuối nước thương tâm

Thanh Hóa: Ra sông Mã tắm, 4 học sinh đuối nước thương tâm

Thanh Hóa: 4 học sinh chết đuối trên sông Mã

Thanh Hóa: 4 học sinh chết đuối trên sông Mã

Nhóm học sinh lớp 7 rủ nhau tắm sông Mã, 4 em đuối nước tử vong

Nhóm học sinh lớp 7 rủ nhau tắm sông Mã, 4 em đuối nước tử vong

Rủ nhau tắm sông Mã, 4 học sinh lớp 7 đuối nước thương tâm

Rủ nhau tắm sông Mã, 4 học sinh lớp 7 đuối nước thương tâm

Rủ nhau ra sông Mã tắm, 4 học sinh đuối nước thương tâm

Rủ nhau ra sông Mã tắm, 4 học sinh đuối nước thương tâm

Thương tâm: 4 học sinh chết đuối trong chiều định mệnh

Thương tâm: 4 học sinh chết đuối trong chiều định mệnh