Khuyến khích học sinh sáng tạo

Khuyến khích học sinh sáng tạo

Nhiều GS, TS 'đỏ mặt' vì Máy bóc vỏ dừa 2 triệu đồng của hai học sinh lớp 8

Nhiều GS, TS 'đỏ mặt' vì Máy bóc vỏ dừa 2 triệu đồng của hai học sinh lớp 8

Máy bóc vỏ trái dừa giá chỉ 2 triệu đồng của hai học sinh lớp 8

Máy bóc vỏ trái dừa giá chỉ 2 triệu đồng của hai học sinh lớp 8

Máy bóc vỏ dừa 2 triệu đồng của hai học sinh lớp 8

Máy bóc vỏ dừa 2 triệu đồng của hai học sinh lớp 8

Sáng tạo thời 4.0

Sáng tạo thời 4.0

Máy bóc vỏ dừa hữu ích do hai học sinh lớp 8 sáng chế

Máy bóc vỏ dừa hữu ích do hai học sinh lớp 8 sáng chế

Học sinh lớp 8 chế tạo thành công máy bóc vỏ dừa

Học sinh lớp 8 chế tạo thành công máy bóc vỏ dừa