Khởi tố nguyên hiệu trưởng nhận hàng trăm triệu đồng 'chạy việc'

Khởi tố nguyên hiệu trưởng nhận hàng trăm triệu đồng 'chạy việc'

Khởi tố nguyên hiệu trưởng nhận hàng trăm triệu tiền chạy việc

Khởi tố nguyên hiệu trưởng nhận hàng trăm triệu tiền chạy việc

Đắk Lắk: Khởi tố nguyên hiệu trưởng nhận tiền 'chạy' việc

Đắk Lắk: Khởi tố nguyên hiệu trưởng nhận tiền 'chạy' việc

Đắk Lắk: Khởi tố nguyên hiệu trưởng nhận tiền chạy việc

Đắk Lắk: Khởi tố nguyên hiệu trưởng nhận tiền chạy việc

Khởi tố hiệu trưởng nhận tiền chạy biên chế

Khởi tố hiệu trưởng nhận tiền chạy biên chế

Nguyên hiệu trưởng nhận tiền 'chạy việc' bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú

Nguyên hiệu trưởng nhận tiền 'chạy việc' bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú

Nguyên hiệu trưởng trường THCS nhận hàng trăm triệu đồng 'tiền chạy việc'

Nguyên hiệu trưởng trường THCS nhận hàng trăm triệu đồng 'tiền chạy việc'

Dùng tiền 'chạy việc'

Dùng tiền 'chạy việc'

Đắk Lắk: Xác minh tin báo một hiệu trưởng nhận hơn 200 triệu tiền 'chạy việc'

Đắk Lắk: Xác minh tin báo một hiệu trưởng nhận hơn 200 triệu tiền 'chạy việc'

Đắk Lắk: Hàng loạt giáo viên tố mất hàng trăm triệu tiền 'chạy việc'

Đắk Lắk: Hàng loạt giáo viên tố mất hàng trăm triệu tiền 'chạy việc'

Đề nghị điều tra cựu hiệu trưởng nhận 210 triệu đồng 'chạy việc'

Đề nghị điều tra cựu hiệu trưởng nhận 210 triệu đồng 'chạy việc'

Điều tra hiệu trưởng nhận hơn 200 triệu đồng để 'chạy' việc ở Đắk Lắk

Điều tra hiệu trưởng nhận hơn 200 triệu đồng để 'chạy' việc ở Đắk Lắk

Đắk Lắk: Phát hiện thêm một hiệu trưởng nhận tiền chạy việc

Đắk Lắk: Phát hiện thêm một hiệu trưởng nhận tiền chạy việc

Cách chức hiệu trưởng bị tố nhận tiền chạy biên chế

Cách chức hiệu trưởng bị tố nhận tiền chạy biên chế

Đắk Lắk: Cách chức hiệu trưởng nhận 200 triệu đồng tiền 'chạy việc'

Đắk Lắk: Cách chức hiệu trưởng nhận 200 triệu đồng tiền 'chạy việc'

Vụ chạy chọt mới được làm giáo viên: Thêm hiệu trưởng 'chạy' việc 210 triệu đồng/suất

Vụ chạy chọt mới được làm giáo viên: Thêm hiệu trưởng 'chạy' việc 210 triệu đồng/suất