Số phận trắc trở của tác giả một bài hát nổi tiếng

Số phận trắc trở của tác giả một bài hát nổi tiếng

Ngay từ năm 1945, lúc mới 23 tuổi, Dương Minh Ninh đã viết bài đầu tay có tên 'Trai đất Việt' dạt dào lòng...
Khánh thành tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bên bờ biển Quy Nhơn

Khánh thành tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bên bờ biển Quy Nhơn

Khánh thành tượng nhạc sỹ Trịnh Công Sơn bên bờ biển Quy Nhơn

Khánh thành tượng nhạc sỹ Trịnh Công Sơn bên bờ biển Quy Nhơn

Đặt tượng Trịnh Công Sơn bên 'Biển nhớ' Quy Nhơn

Đặt tượng Trịnh Công Sơn bên 'Biển nhớ' Quy Nhơn

Khánh thành tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bên bờ 'Biển nhớ' Quy Nhơn

Khánh thành tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bên bờ 'Biển nhớ' Quy Nhơn

Cận cảnh mộ phần độc đáo và ý nghĩa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Cận cảnh mộ phần độc đáo và ý nghĩa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Di sản Trịnh Công Sơn trong văn hóa B'Lao

Di sản Trịnh Công Sơn trong văn hóa B'Lao

Những sắc xuân nồng nàn vượt thời gian

Những sắc xuân nồng nàn vượt thời gian

Dựng tượng Trịnh Công Sơn bên bờ 'biển nhớ' Quy Nhơn

Dựng tượng Trịnh Công Sơn bên bờ 'biển nhớ' Quy Nhơn

Dựng tượng nghệ thuật nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bên bờ biển Quy Nhơn: Cân nhắc tỷ lệ cơ thể vì nhạc sĩ là người nhỏ, gầy...

Dựng tượng nghệ thuật nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bên bờ biển Quy Nhơn: Cân nhắc tỷ lệ cơ thể vì nhạc sĩ là người nhỏ, gầy...

Dựng tượng Trịnh Công Sơn tại phố biển Quy Nhơn

Dựng tượng Trịnh Công Sơn tại phố biển Quy Nhơn