Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3

Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3

Sóc Trăng: Gần 200 vận động viên, cổ động viên tham gia giải bóng chuyền ​

Sóc Trăng: Gần 200 vận động viên, cổ động viên tham gia giải bóng chuyền ​

Tình quân dân vùng tâm lũ

Tình quân dân vùng tâm lũ

Thi đua để củng cố thế trận quốc phòng

Thi đua để củng cố thế trận quốc phòng

Thanh Hóa: Gần 150 học viên tốt nghiệp chuyên ngành quân sự cơ sở

Thanh Hóa: Gần 150 học viên tốt nghiệp chuyên ngành quân sự cơ sở

Gần 150 học viên tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành quân sự cơ sở

Gần 150 học viên tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành quân sự cơ sở

Những tấm gương trung thực

Những tấm gương trung thực

Giáo dục quốc phòng và an ninh đi vào chiều sâu, hiệu quả

Giáo dục quốc phòng và an ninh đi vào chiều sâu, hiệu quả

Đại úy Đào Văn Quang trả lại của rơi cho người đánh mất

Đại úy Đào Văn Quang trả lại của rơi cho người đánh mất