Chuyển cơ quan điều tra vụ nhân viên làm 'thụt két' quỹ nhà trường

Chuyển cơ quan điều tra vụ nhân viên làm 'thụt két' quỹ nhà trường

Chuyển CQĐT vụ trường mầm non 'thụt két' hàng trăm triệu đồng

Chuyển CQĐT vụ trường mầm non 'thụt két' hàng trăm triệu đồng

Kế toán và thủ quỹ trường mầm non gây thất thoát 300 triệu đồng: Chuyển Công an điều tra

Kế toán và thủ quỹ trường mầm non gây thất thoát 300 triệu đồng: Chuyển Công an điều tra

Chuyển công an điều tra 2 vụ có dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng ở TT - Huế

Chuyển công an điều tra 2 vụ có dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng ở TT - Huế

Kế toán bắt tay thủ quỹ gây thất thoát hàng trăm triệu đồng ở trường mầm non

Kế toán bắt tay thủ quỹ gây thất thoát hàng trăm triệu đồng ở trường mầm non

Kế toán và thủ quỹ trường Mầm non gây thất thoát ngân quỹ hàng trăm triệu đồng

Kế toán và thủ quỹ trường Mầm non gây thất thoát ngân quỹ hàng trăm triệu đồng

Làm rõ sai phạm tại một trường mầm non ở Huế

Kế toán và thủ quỹ trường mầm non làm thất thoát gần 300 triệu đồng

Kế toán và thủ quỹ trường mầm non làm thất thoát gần 300 triệu đồng