Thông tin từ đường dây nóng

Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Nguyễn Văn Tuấn, ở xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), phản ánh: Với mục đích từng bước...