'Ác mộng' mang tên bệnh tay chân miệng: Thứ trưởng Bộ Y tế lo ngại dịch diễn biến phức tạp

'Ác mộng' mang tên bệnh tay chân miệng: Thứ trưởng Bộ Y tế lo ngại dịch diễn biến phức tạp

Trường mầm non đóng cửa vì dịch tay chân miệng

Trường mầm non đóng cửa vì dịch tay chân miệng

Đóng cửa trường mầm non dập dịch… tay chân miệng

Đóng cửa trường mầm non dập dịch… tay chân miệng

Trường mầm non phải đóng cửa 10 ngày vì bùng phát dịch tay chân miệng

Trường mầm non phải đóng cửa 10 ngày vì bùng phát dịch tay chân miệng

Gia Lai: Trường mầm non đóng cửa để xử lý dịch tay chân miệng

Gia Lai: Trường mầm non đóng cửa để xử lý dịch tay chân miệng

Gia Lai: Trường cho học sinh nghỉ học để tránh lây lan dịch tay chân miệng

Gia Lai: Trường cho học sinh nghỉ học để tránh lây lan dịch tay chân miệng

Gia Lai đóng cửa một trường mầm non vì dịch tay chân miệng

Gia Lai đóng cửa một trường mầm non vì dịch tay chân miệng