Kỷ luật Hiệu trưởng trường có cô giáo nhiều tháng lên lớp không giảng bài

Kỷ luật Hiệu trưởng trường có cô giáo nhiều tháng lên lớp không giảng bài

Vụ cô giáo im lặng: Kỷ luật Hiệu trưởng Trường Long Thới

Vụ cô giáo im lặng: Kỷ luật Hiệu trưởng Trường Long Thới

Vụ cô giáo im lặng không giảng bài tại TPHCM: Khiển trách hiệu trưởng

Vụ cô giáo im lặng không giảng bài tại TPHCM: Khiển trách hiệu trưởng

Vụ cô giáo 'im như thóc': Thống nhất khiển trách hiệu trưởng

Vụ cô giáo 'im như thóc': Thống nhất khiển trách hiệu trưởng

Khiển trách giáo viên chủ nhiệm lớp có cô giáo nhiều tháng không giảng bài

Khiển trách giáo viên chủ nhiệm lớp có cô giáo nhiều tháng không giảng bài

Cô giáo không giảng bài nhận thêm kỷ luật cảnh cáo, không được lên lớp

Cô giáo không giảng bài nhận thêm kỷ luật cảnh cáo, không được lên lớp

Cô giáo không nói gì bị kỷ luật cảnh cáo, chuyển công việc khác

Cô giáo không nói gì bị kỷ luật cảnh cáo, chuyển công việc khác

Tạm đình chỉ đứng lớp với cô giáo không nói gì

Tạm đình chỉ đứng lớp với cô giáo không nói gì

Nữ sinh phản ánh 'cô giáo không nói' sẽ chuyển trường trong tuần sau

Nữ sinh phản ánh 'cô giáo không nói' sẽ chuyển trường trong tuần sau

Vụ GV không giảng bài: TP HCM chỉ đạo chuyển trường cho HS phản ánh

Vụ GV không giảng bài: TP HCM chỉ đạo chuyển trường cho HS phản ánh

Cuối tuần này, Trường Long Thới họp kỷ luật cô giáo 4 tháng không giảng bài

Cuối tuần này, Trường Long Thới họp kỷ luật cô giáo 4 tháng không giảng bài

Cô giáo không giảng bài ở trên lớp vì bị 'học sinh cũ' đe dọa?

Cô giáo không giảng bài ở trên lớp vì bị 'học sinh cũ' đe dọa?

Tường trình của cô giáo lên lớp mà không nói gì

Tường trình của cô giáo lên lớp mà không nói gì