Thị trường KH-CN chưa phát triển

Thị trường KH-CN chưa phát triển

Tổng giám đốc Hanel Nguyễn Đình Vinh chia sẻ mô hình liên kết doanh nghiệp với nhà khoa học

Tổng giám đốc Hanel Nguyễn Đình Vinh chia sẻ mô hình liên kết doanh nghiệp với nhà khoa học

Chọn nghề - Việc làm

Chọn nghề - Việc làm

Góp phần xây dựng cách nhìn biện chứng trong công tác quản lý khi thực hiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Góp phần xây dựng cách nhìn biện chứng trong công tác quản lý khi thực hiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Sàn giao dịch khoa học và công nghệ ở Việt Nam có cũng như không

Sàn giao dịch khoa học và công nghệ ở Việt Nam có cũng như không

Làm thế nào để tăng năng suất lao động?

Làm thế nào để tăng năng suất lao động?

Cách nào để kết nối doanh nghiệp với nhà khoa học?

Cách nào để kết nối doanh nghiệp với nhà khoa học?

Đi Pháp làm tình nguyện viên

Đi Pháp làm tình nguyện viên

Nghiên cứu khoa học chưa thực sự đến với doanh nghiệp

Nghiên cứu khoa học chưa thực sự đến với doanh nghiệp

Học đại học ở Phần Lan

Học đại học ở Phần Lan

Hệ thống DN thuộc BK Holdings - mô hình tiêu biểu thương mại hóa công nghệ

Hệ thống DN thuộc BK Holdings - mô hình tiêu biểu thương mại hóa công nghệ

Diễn đàn: 'Mô hình liên kết thúc đẩy và phát triển thị trường khoa học và công nghệ'

Diễn đàn: 'Mô hình liên kết thúc đẩy và phát triển thị trường khoa học và công nghệ'

Giám đốc BK Holdings: Đề tài nghiên cứu công nghệ dùng tiền ngân sách có tỷ lệ thương mại hóa thấp

Giám đốc BK Holdings: Đề tài nghiên cứu công nghệ dùng tiền ngân sách có tỷ lệ thương mại hóa thấp

Làm gì khi chuyển giao công nghệ tới DN mới chỉ dưới 1%?

Làm gì khi chuyển giao công nghệ tới DN mới chỉ dưới 1%?