Thị trường KH-CN chưa phát triển

Thị trường KH-CN chưa phát triển

Thị trường KH-CN chưa phát triển

Thị trường KH-CN chưa phát triển

Tổng giám đốc Hanel Nguyễn Đình Vinh chia sẻ mô hình liên kết doanh nghiệp với nhà khoa học

Tổng giám đốc Hanel Nguyễn Đình Vinh chia sẻ mô hình liên kết doanh nghiệp với nhà khoa học

Chọn nghề - Việc làm

Chọn nghề - Việc làm

Góp phần xây dựng cách nhìn biện chứng trong công tác quản lý khi thực hiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Góp phần xây dựng cách nhìn biện chứng trong công tác quản lý khi thực hiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Sàn giao dịch khoa học và công nghệ ở Việt Nam có cũng như không

Sàn giao dịch khoa học và công nghệ ở Việt Nam có cũng như không

Làm thế nào để tăng năng suất lao động?

Làm thế nào để tăng năng suất lao động?

Tìm hiểu về hệ thống giáo dục tại Hà Lan

Tìm hiểu về hệ thống giáo dục tại Hà Lan

Cách nào để kết nối doanh nghiệp với nhà khoa học?

Cách nào để kết nối doanh nghiệp với nhà khoa học?

Đi Pháp làm tình nguyện viên

Đi Pháp làm tình nguyện viên

Nghiên cứu khoa học chưa thực sự đến với doanh nghiệp

Nghiên cứu khoa học chưa thực sự đến với doanh nghiệp

Cộng đồng AI Challenge - bước tiến mới cho trí tuệ nhân tạo VN

Cộng đồng AI Challenge - bước tiến mới cho trí tuệ nhân tạo VN

Học đại học ở Phần Lan

Học đại học ở Phần Lan

Hệ thống DN thuộc BK Holdings - mô hình tiêu biểu thương mại hóa công nghệ

Hệ thống DN thuộc BK Holdings - mô hình tiêu biểu thương mại hóa công nghệ

Diễn đàn: 'Mô hình liên kết thúc đẩy và phát triển thị trường khoa học và công nghệ'

Diễn đàn: 'Mô hình liên kết thúc đẩy và phát triển thị trường khoa học và công nghệ'

Giám đốc BK Holdings: Đề tài nghiên cứu công nghệ dùng tiền ngân sách có tỷ lệ thương mại hóa thấp

Giám đốc BK Holdings: Đề tài nghiên cứu công nghệ dùng tiền ngân sách có tỷ lệ thương mại hóa thấp

Làm gì khi chuyển giao công nghệ tới DN mới chỉ dưới 1%?

Làm gì khi chuyển giao công nghệ tới DN mới chỉ dưới 1%?

Xây dựng mô hình liên kết hiệu quả để phát triển thị trường KHCN

Xây dựng mô hình liên kết hiệu quả để phát triển thị trường KHCN

Tìm giải pháp thúc đẩy, phát triển thị trường khoa học và công nghệ

Tìm giải pháp thúc đẩy, phát triển thị trường khoa học và công nghệ

Việt Nam 'đội sổ' ASEAN về hệ số chuyển giao công nghệ từ DN FDI

Việt Nam 'đội sổ' ASEAN về hệ số chuyển giao công nghệ từ DN FDI

Tăng cường đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Tăng cường đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Chủ tịch VCCI: Trình độ công nghệ doanh nghiệp Việt lạc hậu, gần 60% vẫn sử dụng giải pháp tuổi đời trên 6 năm

Chủ tịch VCCI: Trình độ công nghệ doanh nghiệp Việt lạc hậu, gần 60% vẫn sử dụng giải pháp tuổi đời trên 6 năm

Điểm chuẩn đại học 2018 giảm mạnh, chất lượng thí sinh có giảm?

Điểm chuẩn đại học 2018 giảm mạnh, chất lượng thí sinh có giảm?

Biểu hiện rối loạn tiêu hóa ở trẻ em và tư vấn phòng ngừa hiệu quả từ bác sĩ Nhi khoa

Biểu hiện rối loạn tiêu hóa ở trẻ em và tư vấn phòng ngừa hiệu quả từ bác sĩ Nhi khoa

Robot nano tiêu diệt tế bào ung thư

Robot nano tiêu diệt tế bào ung thư

Tiếp tục duy trì các đơn vị nghệ thuật truyền thống tiêu biểu

Tiếp tục duy trì các đơn vị nghệ thuật truyền thống tiêu biểu