Triển khai phương án phòng ngừa sự cố tràn dầu từ tàu An Phú 868

Triển khai phương án phòng ngừa sự cố tràn dầu từ tàu An Phú 868

Cứu 9 thuyền viên gặp nạn

Cứu 9 thuyền viên gặp nạn

Quảng Nam: 9 thuyền viên trên tàu An Phú 868 bị chìm

Quảng Nam: 9 thuyền viên trên tàu An Phú 868 bị chìm

Va vào bãi cạn, tàu 2.000 tấn gặp nạn trên biển Bình Thuận

Va vào bãi cạn, tàu 2.000 tấn gặp nạn trên biển Bình Thuận

Quảng Nam: 9 thuyền viên bị nạn trên biển đã vào bờ an toàn

Tàu Trường Hải Star 3 cứu 9 thuyền viên gặp nạn trên biển

Tàu Trường Hải Star 3 cứu 9 thuyền viên gặp nạn trên biển

Cứu 9 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Bình Thuận

Cứu 9 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Bình Thuận

9 thuyền viên tàu An Phú 868 bị chìm trên biển đã vào bờ an toàn

9 thuyền viên tàu An Phú 868 bị chìm trên biển đã vào bờ an toàn

Cứu 9 thuyền viên gặp nạn trên biển

Cứu 9 thuyền viên gặp nạn trên biển

Đưa 9 thuyền viên tàu An Phú 868 bị chìm ngoài biển vào bờ an toàn

Đưa 9 thuyền viên tàu An Phú 868 bị chìm ngoài biển vào bờ an toàn

Đưa 9 thuyền viên tàu hàng bị nạn vào bờ

Đưa 9 thuyền viên tàu hàng bị nạn vào bờ

Cảng Đà Nẵng hướng tới con số 8 triệu tấn hàng hóa thông qua năm 2017

Cảng Đà Nẵng hướng tới con số 8 triệu tấn hàng hóa thông qua năm 2017