Hiệu trưởng 'Hai lúa' Đỗ Văn Xê nói về học tập với sinh viên

Hiệu trưởng 'Hai lúa' Đỗ Văn Xê nói về học tập với sinh viên

Chuyển giao, sáp nhập, mua bán đại học tư thục: Thành công và thất bại

Chuyển giao, sáp nhập, mua bán đại học tư thục: Thành công và thất bại

PGS-TS Đỗ Văn Xê làm hiệu trưởng ĐH Hùng Vương

PGS-TS Đỗ Văn Xê làm hiệu trưởng ĐH Hùng Vương

PGS.TS Đỗ Văn Xê làm hiệu trưởng ĐH Hùng Vương TP.HCM

PGS.TS Đỗ Văn Xê làm hiệu trưởng ĐH Hùng Vương TP.HCM

Ông Đỗ Văn Xê làm hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM

Ông Đỗ Văn Xê làm hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM

PGS Đỗ Văn Xê chính thức là hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương

PGS Đỗ Văn Xê chính thức là hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương