Gốc thật, quả giả!

Gốc thật, quả giả!

Hội khỏe Khối các trường Đại học, Cao đẳng cụm 1

Hội khỏe Khối các trường Đại học, Cao đẳng cụm 1

Những hình ảnh ấn tượng ở ngày thi đấu thứ nhất Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An

Những hình ảnh ấn tượng ở ngày thi đấu thứ nhất Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An

Khánh thành bể bơi hiện đại Trường Đại học Thủy lợi

Khánh thành bể bơi hiện đại Trường Đại học Thủy lợi

Ứng dụng nhiều công nghệ vào bảo trì đường bộ

Ứng dụng nhiều công nghệ vào bảo trì đường bộ

Trường đại học Thủy Lợi có Hiệu trưởng mới

Trường đại học Thủy Lợi có Hiệu trưởng mới

Công bố quyết định bổ nhiệm tân Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi

Công bố quyết định bổ nhiệm tân Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi