Ngăn chặn tổn thương đốt sống cổ

Ngăn chặn tổn thương đốt sống cổ

Bệnh lý liên quan đến cột sống cổ ngày càng gặp nhiều, ngay cả với những người trẻ tuổi. Hai nguyên nhân...