8 hổ tướng họ Trương thời Tam Quốc: Trương Phi ngậm ngùi đứng thứ hai, thứ nhất danh bất hư truyền

8 hổ tướng họ Trương thời Tam Quốc: Trương Phi ngậm ngùi đứng thứ hai, thứ nhất danh bất hư truyền

Chúng ta thường hay biết tới Ngũ hổ tướng của nhà Thục Hán hay Ngũ tử lương tướng của Tào Ngụy mà không...
5 hoàng hậu đẹp nhất Trung Hoa khiến các bậc đế vương mê mẩn

5 hoàng hậu đẹp nhất Trung Hoa khiến các bậc đế vương mê mẩn

Vị hoàng hậu ruột thịt của Lã Hậu: 11 tuổi gả cho cậu ruột, cả đời không có con, đến lúc chết cung nữ mới phát hiện chuyện đau lòng về bà

Vị hoàng hậu ruột thịt của Lã Hậu: 11 tuổi gả cho cậu ruột, cả đời không có con, đến lúc chết cung nữ mới phát hiện chuyện đau lòng về bà

8 hổ tướng họ Trương thời Tam Quốc: Trương Phi ngậm ngùi đứng thứ hai, thứ nhất danh bất hư truyền

8 hổ tướng họ Trương thời Tam Quốc: Trương Phi ngậm ngùi đứng thứ hai, thứ nhất danh bất hư truyền

Số phận bi ai của hoàng hậu nhà Hán: Đến chết vẫn còn là... trinh nữ

Số phận bi ai của hoàng hậu nhà Hán: Đến chết vẫn còn là... trinh nữ

4 hoàng hậu đẹp'nghiêng nước nghiêng thành' khiến các bậc đế vương Trung Quốc say mê

4 hoàng hậu đẹp'nghiêng nước nghiêng thành' khiến các bậc đế vương Trung Quốc say mê

Tam quốc diễn nghĩa: Chủ nhân thật sự của ngựa Xích Thố chỉ có duy nhất một người, Tào Tháo và Quan Vũ chưa tới lượt

Tam quốc diễn nghĩa: Chủ nhân thật sự của ngựa Xích Thố chỉ có duy nhất một người, Tào Tháo và Quan Vũ chưa tới lượt

Chuyện chưa kể về cuộc hôn nhân bi kịch của Hán Huệ Đế

Chuyện chưa kể về cuộc hôn nhân bi kịch của Hán Huệ Đế

Năm vị hoàng hậu đẹp nhất Trung Hoa khiến các bậc đế vương mê mẩn

Năm vị hoàng hậu đẹp nhất Trung Hoa khiến các bậc đế vương mê mẩn

Tào Tháo: Chớp thời cơ nên vớ bẫm

Tào Tháo: Chớp thời cơ nên vớ bẫm

Nỗi oan ngàn năm của 'chiến thần' Lã Bố

Nỗi oan ngàn năm của 'chiến thần' Lã Bố

Loạt tội ác man rợ của Lã Hậu thời Hán

Loạt tội ác man rợ của Lã Hậu thời Hán