Giả hồ sơ xin việc, 'rút ruột' hàng tỷ đồng của công ty vận tải

Giả hồ sơ xin việc, 'rút ruột' hàng tỷ đồng của công ty vận tải

Triệt phá băng nhóm rút ruột container gần 20 tỷ đồng

Triệt phá băng nhóm rút ruột container gần 20 tỷ đồng

Trộm cắp hàng hóa trị giá gần 20 tỷ đồng bằng hồ sơ xin việc giả

Trộm cắp hàng hóa trị giá gần 20 tỷ đồng bằng hồ sơ xin việc giả

Triệt phá băng nhóm chuyên rút ruột xe container

Triệt phá băng nhóm chuyên rút ruột xe container

Bình Dương: Đường dây 'rút ruột' hàng hiệu giá trị gần 19 tỷ đồng bị triệt phá thế nào?

Bình Dương: Đường dây 'rút ruột' hàng hiệu giá trị gần 19 tỷ đồng bị triệt phá thế nào?

Bắt 2 nhóm trộm hàng container xuất khẩu

Bắt 2 nhóm trộm hàng container xuất khẩu

Bắt 2 nhóm trộm hàng container xuất khẩu

Bắt 2 nhóm trộm hàng container xuất khẩu

Bắt nhiều đối tượng chuyên 'rút ruột' hàng hóa xuất đi nước ngoài

Bắt nhiều đối tượng chuyên 'rút ruột' hàng hóa xuất đi nước ngoài

Triệt phá băng nhóm trộm cắp giày hiệu từ container xuất khẩu

Triệt phá băng nhóm trộm cắp giày hiệu từ container xuất khẩu

Bình Dương: Bắt các đối tượng chuyên 'rút ruột' hàng hóa trong container

Bình Dương: Bắt các đối tượng chuyên 'rút ruột' hàng hóa trong container

Phá băng nhóm trộm hàng chục nghìn đôi giày hàng hiệu trong container

Phá băng nhóm trộm hàng chục nghìn đôi giày hàng hiệu trong container

Bắt nhóm 'rút ruột' hàng ngàn đôi giày hiệu trong xe container

Bắt nhóm 'rút ruột' hàng ngàn đôi giày hiệu trong xe container