Công an điều tra vụ bắn pháo hoa tại Khu sinh thái Mường Thanh

Công an điều tra vụ bắn pháo hoa tại Khu sinh thái Mường Thanh

Công an vào cuộc xác minh Mường Thanh bắn pháo hoa rực trời

Công an vào cuộc xác minh Mường Thanh bắn pháo hoa rực trời

Công an xác minh việc tập đoàn Mường Thanh tự ý bắn pháo hoa

Công an xác minh việc tập đoàn Mường Thanh tự ý bắn pháo hoa

Công an xác minh Tập đoàn Mường Thanh tự ý bắn pháo hoa

Công an xác minh Tập đoàn Mường Thanh tự ý bắn pháo hoa

Mường Thanh bắn pháo hoa rực trời, cơ quan chức năng 'không biết'

Mường Thanh bắn pháo hoa rực trời, cơ quan chức năng 'không biết'

Bắn pháo hoa lậu hoành tráng ở Tập đoàn Mường Thanh?

Bắn pháo hoa lậu hoành tráng ở Tập đoàn Mường Thanh?