Cảnh sát chặn bắt 3 ôtô của nhóm vận chuyển ma túy

Cảnh sát chặn bắt 3 ôtô của nhóm vận chuyển ma túy

Bắt 4 đối tượng chở lượng ma túy lớn trên 3 ô tô

Bắt 4 đối tượng chở lượng ma túy lớn trên 3 ô tô

Tham ô tài sản

Cảnh sát chặn 3 ô tô trên quốc lộ, bắt quả tang nhóm người vận chuyển lượng lớn ma túy

Cảnh sát chặn 3 ô tô trên quốc lộ, bắt quả tang nhóm người vận chuyển lượng lớn ma túy

Hàng chục cảnh sát chặn bắt 3 ôtô của nhóm vận chuyển ma túy

Hàng chục cảnh sát chặn bắt 3 ôtô của nhóm vận chuyển ma túy

Bắt quả tang 4 đối tượng vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy

Bắt quả tang 4 đối tượng vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy

Bắt 4 đối tượng đi trên 3 ôtô chở lượng ma túy lớn

Bắt 4 đối tượng đi trên 3 ôtô chở lượng ma túy lớn

Hòa Bình: Bắt quả tang 4 đối tượng vận chuyển số lượng ma túy 'khủng'

Hòa Bình: Bắt quả tang 4 đối tượng vận chuyển số lượng ma túy 'khủng'

Bắt 4 đối tượng vận chuyển trái phép ma túy

Bắt 4 đối tượng vận chuyển trái phép ma túy