Cảnh sát Giao thông tích cực phòng chống tội phạm

Cảnh sát Giao thông tích cực phòng chống tội phạm

Động vật hoang dã trên xe ô tô

Động vật hoang dã trên xe ô tô

Phát hiện xe khách vận chuyển động vật hoang dã trái phép

Phát hiện xe khách vận chuyển động vật hoang dã trái phép

Bắt xe khách vận chuyển thịt động vật hoang dã

Bắt xe khách vận chuyển thịt động vật hoang dã

Bắt giữ xe khách chất đầy động vật quý hiếm

Bắt giữ xe khách chất đầy động vật quý hiếm

CSGT phát hiện xe ô tô vận chuyển động vật hoang dã

CSGT phát hiện xe ô tô vận chuyển động vật hoang dã

Phát hiện ôtô chở thịt động vật hoang dã trái phép ở Quảng Nam

Phát hiện ôtô chở thịt động vật hoang dã trái phép ở Quảng Nam