Bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn vẫn hoảng loạn sau khi bị hành hung

Bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn vẫn hoảng loạn sau khi bị hành hung

Bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn nói gì với bố bệnh nhi trước khi bị hành hung?

Bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn nói gì với bố bệnh nhi trước khi bị hành hung?

Bệnh viện Xanh Pôn họp báo vụ bác sĩ bị hành hung

Bệnh viện Xanh Pôn họp báo vụ bác sĩ bị hành hung

Bác sĩ bị bố bệnh nhi hành hung: Vẫn trong trạng thái hoảng loạn và định cho qua sự việc vì… sợ

Bác sĩ bị bố bệnh nhi hành hung: Vẫn trong trạng thái hoảng loạn và định cho qua sự việc vì… sợ

Sợ bị trả thù, bác sĩ bị đánh ở Bệnh viện Xanh Pôn từng có ý định bãi nại

Sợ bị trả thù, bác sĩ bị đánh ở Bệnh viện Xanh Pôn từng có ý định bãi nại

Bác sĩ BV Xanh Pôn nói gì trước khi bị đánh?

Bác sĩ BV Xanh Pôn nói gì trước khi bị đánh?

Vụ bác sĩ bị bố bệnh nhi hành hung: Bác sĩ vẫn đang xin nghỉ làm vì hoảng loạn

Vụ bác sĩ bị bố bệnh nhi hành hung: Bác sĩ vẫn đang xin nghỉ làm vì hoảng loạn

Bác sĩ BV Xanh Pôn bị hành hung phải nghỉ việc vì hoảng loạn

Bác sĩ BV Xanh Pôn bị hành hung phải nghỉ việc vì hoảng loạn