Khởi tố 1 cán bộ đăng ký đất đai ở Cà Mau vì nhận 3 triệu đồng

Khởi tố 1 cán bộ đăng ký đất đai ở Cà Mau vì nhận 3 triệu đồng

Mâu thuẫn khi đi xe, côn đồ gọi bạn đâm tài xế xe khách tử vong

Mâu thuẫn khi đi xe, côn đồ gọi bạn đâm tài xế xe khách tử vong

Tín dụng 'đen'

Nhận hối lộ, một cán bộ văn phòng đăng ký đất đai bị khởi tố

Nhận hối lộ, một cán bộ văn phòng đăng ký đất đai bị khởi tố

Cán bộ đăng ký đất đai bị bắt quả tang vòi 3 triệu đồng của người dân

Cán bộ đăng ký đất đai bị bắt quả tang vòi 3 triệu đồng của người dân

Cán bộ địa chính 'gợi ý' dân đưa 3 triệu đồng để giải quyết nhanh

Cán bộ địa chính 'gợi ý' dân đưa 3 triệu đồng để giải quyết nhanh

Cán bộ đăng ký đất đai ở Cà Mau bị khởi tố vì 3 triệu đồng

Cán bộ đăng ký đất đai ở Cà Mau bị khởi tố vì 3 triệu đồng

Nhận hối lộ, một cán bộ Sở TN&MT Cà Mau bị khởi tố

Nhận hối lộ, một cán bộ Sở TN&MT Cà Mau bị khởi tố

Nhận 3 triệu đồng của người dân, cán bộ địa chính bị khởi tố

Nhận 3 triệu đồng của người dân, cán bộ địa chính bị khởi tố

Khởi tố cán bộ đăng ký đất đai nhận hối lộ

Khởi tố cán bộ đăng ký đất đai nhận hối lộ

Cán bộ văn phòng đăng ký đất đai bị khởi tố vì nhận 3 triệu đồng 'bôi trơn'

Cán bộ văn phòng đăng ký đất đai bị khởi tố vì nhận 3 triệu đồng 'bôi trơn'

Nhận 3 triệu đồng, cán bộ Sở Tài nguyên Cà Mau bị khởi tố

Nhận 3 triệu đồng, cán bộ Sở Tài nguyên Cà Mau bị khởi tố