Bài 2: Người dân Thủ Thiêm 'ở trọ' ngay trên ngôi nhà của mình

Bài 2: Người dân Thủ Thiêm 'ở trọ' ngay trên ngôi nhà của mình

Kiến nghị Thanh tra Chính phủ lập đoàn thanh tra toàn diện vụ Thủ Thiêm

Kiến nghị Thanh tra Chính phủ lập đoàn thanh tra toàn diện vụ Thủ Thiêm

Hợp sức giải quyết đất đai Thủ Thiêm

Hợp sức giải quyết đất đai Thủ Thiêm

Cử tri quận 2 đề nghị đưa vấn đề Thủ Thiêm ra Quốc hội thảo luận

Cử tri quận 2 đề nghị đưa vấn đề Thủ Thiêm ra Quốc hội thảo luận

Người Thủ Thiêm vẫn khóc

Người Thủ Thiêm vẫn khóc

Cử tri đề nghị đưa vụ Thủ Thiêm ra diễn đàn Quốc hội

Cử tri đề nghị đưa vụ Thủ Thiêm ra diễn đàn Quốc hội

Cử tri đề nghị giải quyết quyền lợi của người dân liên quan đến dự án KĐT mới Thủ Thiêm

Cử tri đề nghị giải quyết quyền lợi của người dân liên quan đến dự án KĐT mới Thủ Thiêm

Cử tri kiến nghị sớm giải quyết vụ việc ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Cử tri kiến nghị sớm giải quyết vụ việc ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm

TP.HCM: Cử tri quận 2 đề nghị đưa vụ Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc hội

TP.HCM: Cử tri quận 2 đề nghị đưa vụ Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc hội

Người dân mong sớm giải quyết dứt điểm sai phạm tại khu đô thị Thủ Thiêm

Người dân mong sớm giải quyết dứt điểm sai phạm tại khu đô thị Thủ Thiêm

Đề nghị Quốc hội giám sát vấn đề Thủ Thiêm

Đề nghị Quốc hội giám sát vấn đề Thủ Thiêm

Cử tri kiến nghị đưa vấn đề Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc hội

Cử tri kiến nghị đưa vấn đề Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc hội

Cử tri kiến nghị đưa vấn đề Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc hội

Cử tri kiến nghị đưa vấn đề Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc hội

Người dân mong sớm giải quyết dứt điểm sai phạm tại khu đô thị Thủ Thiêm

Người dân mong sớm giải quyết dứt điểm sai phạm tại khu đô thị Thủ Thiêm

Cử tri quận 2 đề nghị đưa 'đại án Thủ Thiêm' ra Quốc hội

Cử tri quận 2 đề nghị đưa 'đại án Thủ Thiêm' ra Quốc hội

Cử tri muốn đưa chuyện Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc hội

Cử tri muốn đưa chuyện Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc hội