Cựu giám đốc lĩnh án 15 năm tù vì làm hợp đồng 'ma' lừa đảo

Cựu giám đốc lĩnh án 15 năm tù vì làm hợp đồng 'ma' lừa đảo

Giám đốc lừa đảo lãnh án 15 năm tù

Giám đốc lừa đảo lãnh án 15 năm tù

Bị cáo kêu oan: 'Tui sai tui cúi mặt trước hội đồng xét xử'

Bị cáo kêu oan: 'Tui sai tui cúi mặt trước hội đồng xét xử'

Bị cáo nói chỉ bán đất, không bán nhà

Bị cáo nói chỉ bán đất, không bán nhà

Hoãn phiên tòa xử vụ án giám đốc lừa đảo

Hoãn phiên tòa xử vụ án giám đốc lừa đảo

Cầm hợp đồng 'ma' đi lừa đảo, cựu giám đốc hầu tòa

Cầm hợp đồng 'ma' đi lừa đảo, cựu giám đốc hầu tòa

Giám đốc kêu oan, tòa hủy án vì chứng cứ là... bản photo