Hiệu quả từ phong trào đỡ đầu, kết nghĩa ở biên giới Đắk Lắk

Hiệu quả từ phong trào đỡ đầu, kết nghĩa ở biên giới Đắk Lắk

Lễ giỗ bên bờ biển

Lễ giỗ bên bờ biển

Đội mưa làm mâm giỗ tưởng nhớ đến 64 liệt sĩ Gạc Ma

Đội mưa làm mâm giỗ tưởng nhớ đến 64 liệt sĩ Gạc Ma

Gia đình liệt sĩ đội mưa làm mâm giỗ 64 liệt sĩ Gạc Ma

Gia đình liệt sĩ đội mưa làm mâm giỗ 64 liệt sĩ Gạc Ma

Người đàn ông làm tàu giấy cúng 64 liệt sỹ Gạc Ma trước biển

Người đàn ông làm tàu giấy cúng 64 liệt sỹ Gạc Ma trước biển

Lặng người trước mâm giỗ 64 liệt sĩ Gạc Ma bên bờ biển

Lặng người trước mâm giỗ 64 liệt sĩ Gạc Ma bên bờ biển

Mâm giỗ đặc biệt cúng các liệt sỹ Gạc Ma

Mâm giỗ đặc biệt cúng các liệt sỹ Gạc Ma

Đắk Lắk tăng cường bảo vệ biên giới, phòng chống vượt biên trái phép

Đắk Lắk tăng cường bảo vệ biên giới, phòng chống vượt biên trái phép