Bí thư Huyện ủy Sơn Tây, Quảng Ngãi bị kỷ luật

Bí thư Huyện ủy Sơn Tây, Quảng Ngãi bị kỷ luật

Quảng Ngãi khiển trách nguyên bí thư và khai trừ Đảng Trưởng phòng Tài nguyên huyện Sơn Tây

Quảng Ngãi khiển trách nguyên bí thư và khai trừ Đảng Trưởng phòng Tài nguyên huyện Sơn Tây

Quảng Ngãi: Kỷ luật một loạt cán bộ sai phạm

Quảng Ngãi: Kỷ luật một loạt cán bộ sai phạm

Kỷ luật khiển trách nguyên Bí thư Huyện ủy Sơn Tây

Kỷ luật khiển trách nguyên Bí thư Huyện ủy Sơn Tây

Quảng Ngãi: Kỷ luật nhiều cán bộ chủ chốt huyện Sơn Tây

Quảng Ngãi: Kỷ luật nhiều cán bộ chủ chốt huyện Sơn Tây

'Dính' hàng loạt vi phạm, nguyên Bí thư Huyện ủy bị kỷ luật

'Dính' hàng loạt vi phạm, nguyên Bí thư Huyện ủy bị kỷ luật

Quảng Ngãi: Kỷ luật nguyên Bí thư Huyện ủy Sơn Tây

Quảng Ngãi: Kỷ luật nguyên Bí thư Huyện ủy Sơn Tây

Nguyên Bí thư Huyện ủy Sơn Tây, Quảng Ngãi nhận kỷ luật khiển trách

Nguyên Bí thư Huyện ủy Sơn Tây, Quảng Ngãi nhận kỷ luật khiển trách

Quảng Ngãi: Nguyên Bí thư Huyện ủy Sơn Tây nhận kỷ luật khiển trách

Quảng Ngãi: Nguyên Bí thư Huyện ủy Sơn Tây nhận kỷ luật khiển trách

Một trưởng phòng Tài nguyên ở Quảng Ngãi bị khai trừ đảng

Một trưởng phòng Tài nguyên ở Quảng Ngãi bị khai trừ đảng

Quảng Ngãi: Bí thư huyện bị kỷ luật vì có sai phạm trong bổ nhiệm cán bộ

Quảng Ngãi: Bí thư huyện bị kỷ luật vì có sai phạm trong bổ nhiệm cán bộ

Kỷ luật nguyên bí thư huyện ủy vì vi phạm trong bổ nhiệm cán bộ

Kỷ luật nguyên bí thư huyện ủy vì vi phạm trong bổ nhiệm cán bộ