Ông Chóng vui vẻ nhận quyết định hủy giấy báo tử của chính mình

Ông Chóng vui vẻ nhận quyết định hủy giấy báo tử của chính mình

Diễn biến bất ngờ vụ trở về sau 33 năm được công nhận liệt sĩ

Diễn biến bất ngờ vụ trở về sau 33 năm được công nhận liệt sĩ

Thu hồi giấy báo tử đối với 'liệt sĩ' Chóng trở về sau 33 năm

Thu hồi giấy báo tử đối với 'liệt sĩ' Chóng trở về sau 33 năm

Cần Thơ thu hồi giấy báo tử đối với 'liệt sỹ' trở về sau 33 năm

Cần Thơ thu hồi giấy báo tử đối với 'liệt sỹ' trở về sau 33 năm

'Liệt sĩ hy sinh' hơn 30 năm chợt xuất hiện: Bộ CHQS, Công an kết luận gì?

'Liệt sĩ hy sinh' hơn 30 năm chợt xuất hiện: Bộ CHQS, Công an kết luận gì?

Thu hồi giấy báo tử, bằng ghi công của 'liệt sĩ trở về sau 33 năm'

Thu hồi giấy báo tử, bằng ghi công của 'liệt sĩ trở về sau 33 năm'

Thu hồi giấy báo tử liệt sĩ trở về sau 33 năm

Thu hồi giấy báo tử liệt sĩ trở về sau 33 năm

Ngày mai, thu hồi giấy báo tử đối với 'liệt sĩ trở về sau 33 năm'

Ngày mai, thu hồi giấy báo tử đối với 'liệt sĩ trở về sau 33 năm'

Mẹ ông Chóng vẫn hưởng chế độ có con là liệt sĩ

Mẹ ông Chóng vẫn hưởng chế độ có con là liệt sĩ

Vẫn cấp phát chế độ cho mẹ liệt sĩ trở về sau 33 năm

Vẫn cấp phát chế độ cho mẹ liệt sĩ trở về sau 33 năm

Vụ liệt sĩ trở về sau 33 năm: Vẫn cấp phát chế độ cho mẹ ông Chóng

Vụ liệt sĩ trở về sau 33 năm: Vẫn cấp phát chế độ cho mẹ ông Chóng

'Liệt sĩ' trở về sau 33 năm: Gia đình mong muốn được giúp đỡ

'Liệt sĩ' trở về sau 33 năm: Gia đình mong muốn được giúp đỡ

Mẹ già ngất đi khi thấy con trở về sau 33 năm làm đám giỗ

Mẹ già ngất đi khi thấy con trở về sau 33 năm làm đám giỗ

Liệt sĩ trở về sau 33 năm sẽ được hưởng chế độ thương binh?

Liệt sĩ trở về sau 33 năm sẽ được hưởng chế độ thương binh?

Sau 20 năm 'hy sinh', người cha dắt đàn con nheo nhóc quay về

Sau 20 năm 'hy sinh', người cha dắt đàn con nheo nhóc quay về

Liệt sĩ trở về sau 33 năm: Xúc động những lá thư từ chiến trường

Liệt sĩ trở về sau 33 năm: Xúc động những lá thư từ chiến trường

'Liệt sĩ' bất ngờ trở về nhà sau 33 năm nhờ trúng vé số

'Liệt sĩ' bất ngờ trở về nhà sau 33 năm nhờ trúng vé số

Sẽ thu hồi giấy báo tử, dừng cấp chế độ liệt sĩ

Sẽ thu hồi giấy báo tử, dừng cấp chế độ liệt sĩ

Đề nghị thu hồi giấy báo tử đối với 'liệt sĩ' trở về sau 33 năm

Đề nghị thu hồi giấy báo tử đối với 'liệt sĩ' trở về sau 33 năm

Đề nghị thu hồi giấy báo tử với 'liệt sĩ' trở về sau 33 năm

Đề nghị thu hồi giấy báo tử với 'liệt sĩ' trở về sau 33 năm

Đề nghị thu hồi giấy báo tử trường hợp 'liệt sĩ' trở về sau 33 năm

Đề nghị thu hồi giấy báo tử trường hợp 'liệt sĩ' trở về sau 33 năm

Trở về nhà sau 33 năm được công nhận liệt sĩ: Nhờ trúng số nên có tiền tìm về quê

Trở về nhà sau 33 năm được công nhận liệt sĩ: Nhờ trúng số nên có tiền tìm về quê

Vụ 'liệt sĩ' trở về sau 33 năm: Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nói gì?

Vụ 'liệt sĩ' trở về sau 33 năm: Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nói gì?

Giây phút đoàn tụ thiêng liêng của liệt sĩ sau 33 năm được nhang khói trên bàn thờ

Giây phút đoàn tụ thiêng liêng của liệt sĩ sau 33 năm được nhang khói trên bàn thờ

Chủ tịch Cần Thơ: Không thể thu hồi trợ cấp chế độ của 'liệt sĩ' Chóng

Chủ tịch Cần Thơ: Không thể thu hồi trợ cấp chế độ của 'liệt sĩ' Chóng

Dừng chế độ ưu đãi với thân nhân 'liệt sĩ' trở về

Dừng chế độ ưu đãi với thân nhân 'liệt sĩ' trở về

Hướng giải quyết trường hợp 'liệt sĩ' trở về sau 33 năm

Hướng giải quyết trường hợp 'liệt sĩ' trở về sau 33 năm

Trường hợp liệt sĩ trở về sau 33 năm: Đề xuất dừng chế độ người có công với thân nhân

Trường hợp liệt sĩ trở về sau 33 năm: Đề xuất dừng chế độ người có công với thân nhân

Thông tin mới vụ liệt sĩ trở về ở Cần Thơ

Thông tin mới vụ liệt sĩ trở về ở Cần Thơ

Cục Người có công đang xin ý kiến lãnh đạo Bộ về trường hợp 'liệt sĩ' trở về sau 33 năm

Cục Người có công đang xin ý kiến lãnh đạo Bộ về trường hợp 'liệt sĩ' trở về sau 33 năm

Tìm hướng giải quyết cho liệt sĩ trở về sau 33 năm

Tìm hướng giải quyết cho liệt sĩ trở về sau 33 năm

Liệt sĩ trở về sau 30 năm là trường hợp hy hữu

Liệt sĩ trở về sau 30 năm là trường hợp hy hữu

Xác minh vụ liệt sĩ trở về sau 33 năm

Xác minh vụ liệt sĩ trở về sau 33 năm

Sở LĐ-TB&XH gửi công văn hỏa tốc xin ý kiến Cục Người có công

Sở LĐ-TB&XH gửi công văn hỏa tốc xin ý kiến Cục Người có công

Cần Thơ xin ý kiến giải quyết trường hợp liệt sĩ trở về sau 33 năm

Cần Thơ xin ý kiến giải quyết trường hợp liệt sĩ trở về sau 33 năm

'Liệt sĩ' Chóng trở về sau 33 năm: Chờ ý kiến Cục Người có công

'Liệt sĩ' Chóng trở về sau 33 năm: Chờ ý kiến Cục Người có công

'Liệt sĩ' trở về sau 33 năm: Cần Thơ gửi công văn xin ý kiến chỉ đạo

'Liệt sĩ' trở về sau 33 năm: Cần Thơ gửi công văn xin ý kiến chỉ đạo

Đề xuất dừng chế độ người có công với thân nhân liệt sĩ trở về sau 33 năm

Đề xuất dừng chế độ người có công với thân nhân liệt sĩ trở về sau 33 năm

Thông tin về vụ việc Liệt sĩ Trương Văn Chóng trở về sau 27 năm báo tử ​​​​​​​

Thông tin về vụ việc Liệt sĩ Trương Văn Chóng trở về sau 27 năm báo tử ​​​​​​​

Cần Thơ xin ý kiến trường hợp liệt sĩ trở về sau 33 năm

Cần Thơ xin ý kiến trường hợp liệt sĩ trở về sau 33 năm

Tìm hướng giải quyết cho 'liệt sĩ đột ngột trở về sau 33 năm'

Tìm hướng giải quyết cho 'liệt sĩ đột ngột trở về sau 33 năm'

Tạm dừng cấp chế độ với liệt sĩ trở về đêm mùng 5 Tết ở Cần Thơ

Tạm dừng cấp chế độ với liệt sĩ trở về đêm mùng 5 Tết ở Cần Thơ

Vụ liệt sĩ trở về sau 33 năm: Cần Thơ gửi văn bản hỏa tốc xin chỉ đạo

Vụ liệt sĩ trở về sau 33 năm: Cần Thơ gửi văn bản hỏa tốc xin chỉ đạo

Liệt sĩ trở về sau 33 năm: Cần Thơ xử lý thế nào?

Liệt sĩ trở về sau 33 năm: Cần Thơ xử lý thế nào?

Vụ liệt sĩ trở về sau 33 năm: Cần Thơ xin ý kiến Cục Người có công

Vụ liệt sĩ trở về sau 33 năm: Cần Thơ xin ý kiến Cục Người có công