Lần đầu tiên, Việt Nam có một học sinh lớp 10 dự thi Olympic Toán quốc tế

Lần đầu tiên, Việt Nam có một học sinh lớp 10 dự thi Olympic Toán quốc tế

Lần đầu Việt Nam có học sinh lớp 10 tham gia thi Olympic Toán quốc tế

Lần đầu Việt Nam có học sinh lớp 10 tham gia thi Olympic Toán quốc tế

Điều đặc biệt của đội tuyển thi Olympic Toán quốc tế, choáng với thành tích học tập 'con nhà người ta'

Điều đặc biệt của đội tuyển thi Olympic Toán quốc tế, choáng với thành tích học tập 'con nhà người ta'

Lần đầu Việt Nam có học sinh lớp 10 tham gia thi Olympic Toán quốc tế

Lần đầu Việt Nam có học sinh lớp 10 tham gia thi Olympic Toán quốc tế

Điều chưa từng có trong đội tuyển dự thi Olympic Toán học quốc tế của Việt Nam

Điều chưa từng có trong đội tuyển dự thi Olympic Toán học quốc tế của Việt Nam

Lần đầu Việt Nam có học sinh lớp 10 tham gia thi Olympic Toán quốc tế 2020

Lần đầu Việt Nam có học sinh lớp 10 tham gia thi Olympic Toán quốc tế 2020

Lần đầu tiên 1 học sinh lớp 10 lọt đội tuyển thi Olympic toán quốc tế

Câu lạc bộ văn nghệ của thợ mỏ