Đường dây cao thế phóng điện, 3 công nhân bị bỏng nặng

Đường dây cao thế phóng điện, 3 công nhân bị bỏng nặng

Ba người bị điện giật khi đang lắp cáp tời ở Đà Nẵng

Ba người bị điện giật khi đang lắp cáp tời ở Đà Nẵng

Đà Nẵng: 3 công nhân bị bỏng nặng vì dây cáp chạm vào đường dây cao thế

Đà Nẵng: 3 công nhân bị bỏng nặng vì dây cáp chạm vào đường dây cao thế

Đà Nẵng: Chập điện, 3 công nhân bị bỏng nặng

Đà Nẵng: Chập điện, 3 công nhân bị bỏng nặng

Chập điện trong lúc sửa nhà, ba công nhân bị bỏng nặng

Chập điện trong lúc sửa nhà, ba công nhân bị bỏng nặng

Đà Nẵng: 3 công nhân bị bỏng nặng do chập điện

Đà Nẵng: 3 công nhân bị bỏng nặng do chập điện

Đà Nẵng: Bị điện giật, 3 công nhân bị bỏng nặng

Đường dây 110kv phóng điện gây hậu quả kinh hoàng

Cáp tời vướng dây điện cao áp gây nổ, 3 người thương nặng

Đường dây cao thế phóng điện, 3 công nhân ở Đà Nẵng bị bỏng nặng

3 công nhân bị bỏng nặng vì chập điện

Dây cáp chạm vào đường dây cao thế, 3 công nhân bỏng nặng

Gây sự cố điện, 3 người bị thương trong lúc đang sửa chữa nhà

Phóng điện tại công trình đang xây dựng, 3 công nhân bị bỏng nặng