Ăn chặn tiền 'xương máu', nguyên Trưởng phòng Lao động lĩnh án tù

'Ăn chặn' tiền chính sách, nguyên Trưởng Phòng Lao động lĩnh án 16 năm tù

'Ăn chặn' tiền chính sách, nguyên Trưởng Phòng Lao động lĩnh án 16 năm tù

16 năm tù cho nguyên Trưởng phòng tham ô tiền tỷ

16 năm tù cho nguyên Trưởng phòng tham ô tiền tỷ

Tham ô, nguyên Trưởng phòng LĐ-TBXH lãnh 16 năm tù

Tham ô, nguyên Trưởng phòng LĐ-TBXH lãnh 16 năm tù

Tham ô tiền 'xương máu', nguyên Trưởng Phòng LĐ-TB&XH bị phạt 16 năm tù

Tham ô tiền 'xương máu', nguyên Trưởng Phòng LĐ-TB&XH bị phạt 16 năm tù

Tham ô tiền tỷ, nguyên Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện nhận án tù

Tham ô tiền tỷ, nguyên Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện nhận án tù

Tham ô tài sản, nguyên Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện hầu tòa

Tham ô tài sản, nguyên Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện hầu tòa