Bắc Ninh bắt 4 thuyền nửa đêm trộm cát trên sông Cầu

Bắc Ninh bắt 4 thuyền nửa đêm trộm cát trên sông Cầu

Để hút cát trái phép, các đối tượng đã trang bị 1 máy nổ, chõ hút cát, sàng cát, tời và các máy móc để vận...