Cuối năm, buôn lậu pháo lại 'nóng'

Cuối năm, buôn lậu pháo lại 'nóng'

Một ngày bắt 2 vụ vận chuyển gần 4 tạ pháo

Một ngày bắt 2 vụ vận chuyển gần 4 tạ pháo

Một ngày bắt 2 vụ vận chuyển gần 4 tạ pháo

Một ngày bắt 2 vụ vận chuyển gần 4 tạ pháo

Bắt hơn 390 kg pháo lậu trên sông biên giới Sê

Bắt hơn 390 kg pháo lậu trên sông biên giới Sê

Cụ ông 72 tuổi chở gần 300 kg pháo lậu từ Lào về Việt Nam

Cụ ông 72 tuổi chở gần 300 kg pháo lậu từ Lào về Việt Nam

Bắt hai vụ vận chuyển gần 400 kg pháo lậu qua biên giới ở Quảng Trị

Bắt hai vụ vận chuyển gần 400 kg pháo lậu qua biên giới ở Quảng Trị

Vờ đánh cá trên sông Sê Pôn, cụ ông 72 tuổi chở theo 282 kg pháo

Vờ đánh cá trên sông Sê Pôn, cụ ông 72 tuổi chở theo 282 kg pháo

Đò máy vượt sông chở gần 300 kg pháo lậu từ Lào về Việt Nam

Đò máy vượt sông chở gần 300 kg pháo lậu từ Lào về Việt Nam

Biên phòng Quảng Trị mật phục, bắt liên tiếp 2 vụ vận chuyển gần 400 kg pháo lậu từ Lào

Biên phòng Quảng Trị mật phục, bắt liên tiếp 2 vụ vận chuyển gần 400 kg pháo lậu từ Lào

Phát hiện liên tiếp 2 vụ vận chuyển pháo lậu ở khu vực biên giới

Phát hiện liên tiếp 2 vụ vận chuyển pháo lậu ở khu vực biên giới