Mức độ thăng hạng chất lượng đào tạo nghề nghiệp Việt Nam tốt nhất ASEAN

Mức độ thăng hạng chất lượng đào tạo nghề nghiệp Việt Nam tốt nhất ASEAN

Kỳ thi Tay nghề thế giới 2019: Chúng ta không thể mãi 'ăn đong'

Kỳ thi Tay nghề thế giới 2019: Chúng ta không thể mãi 'ăn đong'

Trương Thế Diệu giành Huy chương Bạc Kỳ thi tay nghề thế giới: Bản lĩnh Việt Nam trên đấu trường quốc tế

Trương Thế Diệu giành Huy chương Bạc Kỳ thi tay nghề thế giới: Bản lĩnh Việt Nam trên đấu trường quốc tế

Việt Nam vượt Thái Lan tại kỳ thi tay nghề thế giới

Việt Nam vượt Thái Lan tại kỳ thi tay nghề thế giới

Việt Nam xếp hạng 25/63 quốc gia tại Kỳ thi Tay nghề thế giới

Việt Nam xếp hạng 25/63 quốc gia tại Kỳ thi Tay nghề thế giới

Việt Nam thành công lớn tại Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45

Việt Nam thành công lớn tại Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45

Việt Nam đổi màu huy chương tại Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45

Việt Nam đổi màu huy chương tại Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45

Đón Đoàn Việt Nam chiến thắng trở về từ Kỳ thi Tay nghề thế giới lần thứ 45

Đón Đoàn Việt Nam chiến thắng trở về từ Kỳ thi Tay nghề thế giới lần thứ 45

Thi tay nghề thế giới, đoàn Việt Nam chiến thắng trở về

Thi tay nghề thế giới, đoàn Việt Nam chiến thắng trở về

Đạt mục tiêu đổi màu huy chương tại Kỳ thi tay nghề thế giới

Đạt mục tiêu đổi màu huy chương tại Kỳ thi tay nghề thế giới

Việt Nam đạt thành tích cao nhất từ trước đến nay tại Kỳ thi tay nghề thế giới

Việt Nam đạt thành tích cao nhất từ trước đến nay tại Kỳ thi tay nghề thế giới

Việt Nam giành Huy chương Bạc Kỳ thi Tay nghề thế giới 2019

Việt Nam giành Huy chương Bạc Kỳ thi Tay nghề thế giới 2019

Việt Nam đạt thành tích cao kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45

Việt Nam đạt thành tích cao kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45

Thí sinh Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Bạc trong kỳ thi Tay nghề thế giới 2019

Thí sinh Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Bạc trong kỳ thi Tay nghề thế giới 2019

Thi tay nghề thế giới, Việt Nam 'đổi màu' huy chương

Thi tay nghề thế giới, Việt Nam 'đổi màu' huy chương

Thi tay nghề thế giới: Việt Nam giành 1 Huy chương bạc và 8 chứng chỉ nghề xuất sắc

Thi tay nghề thế giới: Việt Nam giành 1 Huy chương bạc và 8 chứng chỉ nghề xuất sắc

Việt Nam lần đầu tiên giành huy chương bạc tại Kỳ thi tay nghề thế giới

Việt Nam lần đầu tiên giành huy chương bạc tại Kỳ thi tay nghề thế giới

Việt Nam giành một Huy chương Bạc tại Kỳ thi tay nghề thế giới

Việt Nam giành một Huy chương Bạc tại Kỳ thi tay nghề thế giới