Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long trao quyết định bổ nhiệm nhân sự

Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long trao quyết định bổ nhiệm nhân sự

Bộ Tư pháp bổ nhiệm nhân sự mới

Bộ Tư pháp bổ nhiệm nhân sự mới

Bộ Tư pháp trao Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo cấp Vụ

Bộ Tư pháp trao Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo cấp Vụ

Bộ Tư pháp công bố kết quả thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ

Bộ Tư pháp công bố kết quả thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ

Công bố kết quả thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp Vụ thuộc Bộ Tư pháp năm 2018

Công bố kết quả thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp Vụ thuộc Bộ Tư pháp năm 2018

Bộ Tư pháp khai mạc kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ năm 2018

Bộ Tư pháp khai mạc kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ năm 2018

Bộ Tư pháp: 142 người nhận chứng chỉ đào tạo lãnh đạo cấp phòng

Bộ Tư pháp: 142 người nhận chứng chỉ đào tạo lãnh đạo cấp phòng