Sôi nổi các hoạt động hè

Sôi nổi các hoạt động hè

Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, rèn luyện kỹ năng cho học sinh, thiếu nhi trong dịp hè, đoàn thanh...
Tạo môi trường rèn luyện tốt cho sinh viên

Tạo môi trường rèn luyện tốt cho sinh viên

Nỗi lo thiếu giáo viên tổng phụ trách đội

Nỗi lo thiếu giáo viên tổng phụ trách đội

Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tôn giáo: Sáng tạo, hiệu quả

Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tôn giáo: Sáng tạo, hiệu quả

Diễn ra hội trại - Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ và tập huấn chỉ huy đội cấp tỉnh

Diễn ra hội trại - Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ và tập huấn chỉ huy đội cấp tỉnh

Chất lượng sinh hoạt hè: Chưa như mong muốn

Chất lượng sinh hoạt hè: Chưa như mong muốn

Đoàn Thanh niên thị trấn Vạn Giã: tiêu biểu trong hoạt động thanh thiếu nhi

Những thủ lĩnh nhí năng động

Ngày 22-5: Diễn ra hội thi Phụ trách sao giỏi cấp tỉnh

Sôi nổi các hoạt động thanh niên

Đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa

Đổi mới các hoạt động sinh viên

Hoạt động hè: Cần tiếp tục đổi mới