Quảng Nam: Chờ bức tranh đột phá về mặt đô thị sau khi mở rộng đường Võ Như Hưng

Quảng Nam: Chờ bức tranh đột phá về mặt đô thị sau khi mở rộng đường Võ Như Hưng

Hoàn tất việc mở rộng toàn bộ tuyến đường Võ Như Hưng sẽ giúp việc giao thương, đi lại giữa phường Điện Nam...
Cái chết bí ẩn của mãnh tướng suýt lấy đầu Tào Tháo

Cái chết bí ẩn của mãnh tướng suýt lấy đầu Tào Tháo

4 mãnh tướng hộ chủ nổi danh nhất Tam quốc

Chứng kiến 3 người này chết, Tào Tháo khóc rống lên

Chứng kiến 3 người này chết, Tào Tháo khóc rống lên

Chân dung danh tướng 'vô danh' tài ngang Lữ Bố, từng đánh bại Quan Vũ

Chân dung danh tướng 'vô danh' tài ngang Lữ Bố, từng đánh bại Quan Vũ

3 kho báu 'kinh người' giúp Tào Tháo trở thành một kiêu hùng của thời đại mà hễ nhắc đến tên, không ai là không biết

3 kho báu 'kinh người' giúp Tào Tháo trở thành một kiêu hùng của thời đại mà hễ nhắc đến tên, không ai là không biết

Tam Quốc Diễn Nghĩa: 4 võ tướng xuất chúng khiến Tào Tháo tâm đắc nhất, có người chết thay chủ công

Tam Quốc Diễn Nghĩa: 4 võ tướng xuất chúng khiến Tào Tháo tâm đắc nhất, có người chết thay chủ công

Miệng nói Tuân Du 'ngu không ai bằng', tại sao Tào Tháo vẫn chọn ông ta làm mưu sĩ cho mình?

Miệng nói Tuân Du 'ngu không ai bằng', tại sao Tào Tháo vẫn chọn ông ta làm mưu sĩ cho mình?

Nhờ hành động khôn ngoan này, Tào Tháo đã giúp Tào Ngụy trở nên hùng mạnh nhất trong 3 nước Tam Quốc

Nhờ hành động khôn ngoan này, Tào Tháo đã giúp Tào Ngụy trở nên hùng mạnh nhất trong 3 nước Tam Quốc

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Có ít đất diễn nhưng vì sao Điển Vi vẫn được xếp hạng cao hơn Quan Vũ và Trương Phi?

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Có ít đất diễn nhưng vì sao Điển Vi vẫn được xếp hạng cao hơn Quan Vũ và Trương Phi?

Con và cháu chết cũng không khiến Tào Tháo khóc rống lên đau đớn như chứng kiến 3 người này chết: Họ là ai?

Con và cháu chết cũng không khiến Tào Tháo khóc rống lên đau đớn như chứng kiến 3 người này chết: Họ là ai?

Tào Tháo - Gian hùng khó qua ải mỹ nhân

Tào Tháo - Gian hùng khó qua ải mỹ nhân

Tào Tháo suýt bỏ mạng vì mỹ nhân tuyệt sắc này

Tào Tháo suýt bỏ mạng vì mỹ nhân tuyệt sắc này

8 hổ tướng họ Trương thời Tam Quốc: Trương Phi ngậm ngùi đứng thứ hai, thứ nhất danh bất hư truyền

8 hổ tướng họ Trương thời Tam Quốc: Trương Phi ngậm ngùi đứng thứ hai, thứ nhất danh bất hư truyền

Vì sao Tào Tháo tặng 2 vợ yêu của Lưu Bị cho Quan Vũ?

Vì sao Tào Tháo tặng 2 vợ yêu của Lưu Bị cho Quan Vũ?

Những con ngựa nào làm nên huyền thoại anh hùng thời Tam Quốc

Những con ngựa nào làm nên huyền thoại anh hùng thời Tam Quốc

8 hổ tướng họ Trương thời Tam Quốc: Trương Phi ngậm ngùi đứng thứ hai, thứ nhất danh bất hư truyền

8 hổ tướng họ Trương thời Tam Quốc: Trương Phi ngậm ngùi đứng thứ hai, thứ nhất danh bất hư truyền

Hóa ra đây là lý do Tào Tháo nhịn nhục, tha mạng cho Trương Tú dù khóc hận do mất mãnh tướng Điển Vi và con trai cả

Hóa ra đây là lý do Tào Tháo nhịn nhục, tha mạng cho Trương Tú dù khóc hận do mất mãnh tướng Điển Vi và con trai cả

Tam quốc diễn nghĩa: Chân dung cao thủ dùng thương giỏi nhất miền Bắc Trung Quốc thời đầu Tam quốc

Tam quốc diễn nghĩa: Chân dung cao thủ dùng thương giỏi nhất miền Bắc Trung Quốc thời đầu Tam quốc

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Xích Bích đây mới là trận chiến ám ảnh Tào Tháo suốt đời

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Xích Bích đây mới là trận chiến ám ảnh Tào Tháo suốt đời

Không phải Gia Cát Lượng, ai mới là mưu sĩ giỏi nhất thời Tam quốc?

Không phải Gia Cát Lượng, ai mới là mưu sĩ giỏi nhất thời Tam quốc?

Tam quốc diễn nghĩa: Chân dung hai cận vệ sở hữu sức mạnh phi thường của Tào Tháo

Tam quốc diễn nghĩa: Chân dung hai cận vệ sở hữu sức mạnh phi thường của Tào Tháo

Tật xấu 'ngàn năm không sửa' khiến Tào Tháo mãi chỉ là ông vua không ngai

Tật xấu 'ngàn năm không sửa' khiến Tào Tháo mãi chỉ là ông vua không ngai

Người phụ nữ khiến Tào Tháo cả đời yêu thương và ân hận

Người phụ nữ khiến Tào Tháo cả đời yêu thương và ân hận

Tào Tháo cả đời 'lấy ít thắng nhiều' vì sao lại thảm bại tại Xích Bích?

Tam Quốc: Tào Tháo cả đời 'lấy ít thắng nhiều' nhưng vì sao lại dễ dàng thảm bại tại Xích Bích

Tam Quốc: Tào Tháo cả đời 'lấy ít thắng nhiều' nhưng vì sao lại dễ dàng thảm bại tại Xích Bích

Hai cao thủ Tam Quốc 'ẩn tàng' một văn một võ, cả đời không xuất sơn

Hai cao thủ Tam Quốc 'ẩn tàng' một văn một võ, cả đời không xuất sơn

Tam quốc diễn nghĩa: Những chiến mã nổi tiếng thời Tam quốc - cái tên nói lên tất cả

Tam quốc diễn nghĩa: Những chiến mã nổi tiếng thời Tam quốc - cái tên nói lên tất cả

Tam quốc diễn nghĩa: Cái chết trong uất ức xấu hổ của viên tướng từng phản Tào

Tam quốc diễn nghĩa: Cái chết trong uất ức xấu hổ của viên tướng từng phản Tào

Tào Tháo - dũng sĩ tài ba cứ đến đâu có mỹ nhân là... cướp

Tào Tháo - dũng sĩ tài ba cứ đến đâu có mỹ nhân là... cướp

Tào Tháo - đệ nhất đa nghi: Vợ bỏ chỉ vì con trai trưởng chết

Tào Tháo - đệ nhất đa nghi: Vợ bỏ chỉ vì con trai trưởng chết

Bí ẩn chiến mã bất chấp đau đớn cứu mạng Tào Tháo

Bí ẩn chiến mã bất chấp đau đớn cứu mạng Tào Tháo

Tào Tháo - 'Anh hùng' khó qua ải mỹ nhân

Tào Tháo - 'Anh hùng' khó qua ải mỹ nhân