Xác chết trong ngôi nhà tranh

Xác chết trong ngôi nhà tranh

Cửa trước khóa, cảnh sát phải đi vào cửa sau. Họ sững sờ thấy một người đàn ông đã chết có một vết cắt sâu...