Tin giao thông

Tin giao thông

Tông đuôi xe tải, xe container lật xuống ruộng

Tông đuôi xe tải, xe container lật xuống ruộng

Xe container mất lái tông nát 2 cột mốc bên đường

Xe container mất lái tông nát 2 cột mốc bên đường

Tông nát cột mốc, đuôi xe tải, container 'điên' lao xuống ruộng

Tông nát cột mốc, đuôi xe tải, container 'điên' lao xuống ruộng

Tông sập 2 mốc lộ giới và húc xe tải, container 'phơi bụng' dưới ruộng

Tông sập 2 mốc lộ giới và húc xe tải, container 'phơi bụng' dưới ruộng

Tông đuôi xe tải, xe container lật nghiêng bên đường

Tông đuôi xe tải, xe container lật nghiêng bên đường

Tông xe tải đậu bên đường, container chổng vó dưới ruộng

Tông xe tải đậu bên đường, container chổng vó dưới ruộng

Xe container tông nát hai cột mốc đường, tông xe tải đang đậu, rồi lật dưới ruộng

Xe container tông nát hai cột mốc đường, tông xe tải đang đậu, rồi lật dưới ruộng