Nguyễn Biểu - 'Cuộc đời trung nghĩa gần xa tỏ'

Nguyễn Biểu - 'Cuộc đời trung nghĩa gần xa tỏ'

Đó là một câu trong bài thơ của Hoàng Trừng viết về ông ngoại là Nghĩa liệt vương Nguyễn Biểu với sự kiện...
Trịnh Khả một khai quốc công thần thời Lê sơ

Trịnh Khả một khai quốc công thần thời Lê sơ

Danh tướng nào mài gươm dưới bóng trăng đánh đuổi giặc Minh?

Danh tướng nào mài gươm dưới bóng trăng đánh đuổi giặc Minh?

Những khúc ca khải hoàn (Tập III - Kỳ 37)

Những khúc ca khải hoàn (Tập III - Kỳ 37)

Vị tướng tài ba nước Việt khiến quân Minh lo sợ, tìm cách hãm hại

Vị tướng tài ba nước Việt khiến quân Minh lo sợ, tìm cách hãm hại

Vị tướng nước Việt tài giỏi, khiến quân Minh tìm cách tiêu diệt là ai?

Vị tướng nước Việt tài giỏi, khiến quân Minh tìm cách tiêu diệt là ai?

Vị tướng nước Việt tài giỏi khiến quân Minh lo sợ, tìm cách hãm hại

Vị tướng nước Việt tài giỏi khiến quân Minh lo sợ, tìm cách hãm hại