Chuyển công tác Bí thư xã 'kiểm tra dịch tả lợn ở... Côn Đảo'

Chuyển công tác Bí thư xã 'kiểm tra dịch tả lợn ở... Côn Đảo'

Cần Thơ kỷ luật cảnh cáo Bí thư Đảng ủy xã tự ý bỏ nhiệm sở

Cần Thơ kỷ luật cảnh cáo Bí thư Đảng ủy xã tự ý bỏ nhiệm sở

Bí thư xã ở Cần Thơ đi du lịch nhưng nói bận chống dịch tả lợn

Bí thư xã ở Cần Thơ đi du lịch nhưng nói bận chống dịch tả lợn

Kỷ luật cảnh cáo Bí thư xã ở Cần Thơ đi kiểm tra dịch tả lợn... ở Côn Đảo

Kỷ luật cảnh cáo Bí thư xã ở Cần Thơ đi kiểm tra dịch tả lợn... ở Côn Đảo

Vì sao du lịch nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long vẫn dừng ở tiềm năng?

Vì sao du lịch nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long vẫn dừng ở tiềm năng?

Lời Bí thư bị tố đi Côn Đảo chống dịch tả lợn

Lời Bí thư bị tố đi Côn Đảo chống dịch tả lợn

Bí thư xã ở Cần Thơ đi kiểm tra dịch tả lợn... ở Côn Đảo