Nước mắt sám hối trong phiên xử bị cáo giết người

Nước mắt sám hối trong phiên xử bị cáo giết người

Án mạng vì... 1,6 triệu đồng

Án mạng vì... 1,6 triệu đồng

Nam thanh niên chém chết người khi đi đòi nợ giúp bạn

Nam thanh niên chém chết người khi đi đòi nợ giúp bạn

Giết người vì mâu thuẫn của bạn

Giết người vì mâu thuẫn của bạn

Đâm chết người vì cho rằng trả tiền không đúng cách

Đâm chết người vì cho rằng trả tiền không đúng cách

Bị đâm chết vì trả nợ mà để tiền... trên bàn

Bị đâm chết vì trả nợ mà để tiền... trên bàn

Chém chết người vì trả tiền ném vung vãi xuống đất

Chém chết người vì trả tiền ném vung vãi xuống đất

Án mạng từ món nợ chỉ hơn 1 triệu đồng

Án mạng từ món nợ chỉ hơn 1 triệu đồng