Đang làm rõ một Trưởng công an phường dùng Biển số xe ô tô giả

Đang làm rõ một Trưởng công an phường dùng Biển số xe ô tô giả

Nghệ An: Xe ô tô của Trưởng công an phường lắp biển giả

Nghệ An: Xe ô tô của Trưởng công an phường lắp biển giả

Trần tình của Trưởng công an phường đi xe biển giả

Trần tình của Trưởng công an phường đi xe biển giả

Trưởng CA đi xe biển giả: 'Em lắp vào nên không biết'

Trưởng CA đi xe biển giả: 'Em lắp vào nên không biết'

Trung tá công an bị người khác lắp biển số giả vào ô tô?

Trung tá công an bị người khác lắp biển số giả vào ô tô?

Nghệ An: Xe CRV của Trưởng công an phường gắn biển giả

Nghệ An: Xe CRV của Trưởng công an phường gắn biển giả

Nghệ An: Xế hộp trung tá Công an phường lắp biển giả?

Trưởng công an phường đi biển số xe giả 'cho hợp phong thủy'!

Nghi vấn Trưởng CA phường đi xe biển giả vì phong thủy

Nghệ An: Trưởng công an phường đi xe biển giả vì... phong thủy