Khởi tố phó tổng giám đốc cùng 5 bảo vệ vì 'bắt giữ người trái pháp luật'

Khởi tố phó tổng giám đốc cùng 5 bảo vệ vì 'bắt giữ người trái pháp luật'

Khởi tố nguyên Phó Tổng giám đốc và nhân viên đánh dân nhập viện

Khởi tố nguyên Phó Tổng giám đốc và nhân viên đánh dân nhập viện

Khởi tố 6 bị can về hành vi bắt giữ người trái pháp luật

Khởi tố 6 bị can về hành vi bắt giữ người trái pháp luật

Khởi tố 6 bị can trong vụ bắt trói người dân

Khởi tố 6 bị can trong vụ bắt trói người dân

Khởi tố phó tổng giám đốc bắt trói dân

Khởi tố phó tổng giám đốc bắt trói dân

Khởi tố Phó Tổng giám đốc bắt giữ người trái pháp luật

Khởi tố Phó Tổng giám đốc bắt giữ người trái pháp luật

Khởi tố sếp dự án điện mặt trời gần 2.500 tỷ bắt trói, đánh dân

Khởi tố sếp dự án điện mặt trời gần 2.500 tỷ bắt trói, đánh dân

Khởi tố 6 đối tượng trong vụ chủ đầu tư hành xử như giang hồ

Khởi tố 6 đối tượng trong vụ chủ đầu tư hành xử như giang hồ

Khởi tố Phó tổng giám đốc Công ty Quang Điện Phú Khánh vì bắt người, phơi nắng

Khởi tố Phó tổng giám đốc Công ty Quang Điện Phú Khánh vì bắt người, phơi nắng

Khởi tố phó tổng giám đốc bắt trói dân ngăn dự án ở Phú Yên

Khởi tố phó tổng giám đốc bắt trói dân ngăn dự án ở Phú Yên

Khởi tố vụ bắt giữ người trái pháp luật tại Phú Yên

Khởi tố vụ bắt giữ người trái pháp luật tại Phú Yên

Khởi tố Phó giám đốc cùng 5 nhân viên đánh người phản đối dự án điện mặt trời ở Phú Yên

Khởi tố Phó giám đốc cùng 5 nhân viên đánh người phản đối dự án điện mặt trời ở Phú Yên

Khởi tố chủ đầu tư dự án điện Mặt Trời bắt giữ và đánh người

Khởi tố chủ đầu tư dự án điện Mặt Trời bắt giữ và đánh người

Bắt giữ người trái pháp luật, Phó TGĐ cùng 5 bảo vệ bị khởi tố

Bắt giữ người trái pháp luật, Phó TGĐ cùng 5 bảo vệ bị khởi tố

Khởi tố vụ án bắt giữ người trái pháp luật

Khởi tố vụ án bắt giữ người trái pháp luật